Tìm kiếm

   

Liên kết web

Giám sát xây dựng

Dự án Thủy điện Đam'Bri

Địa điểm xây dựng: - Lâm Đồng
Chủ nhiệm dự án:
Tên chủ nhiệm:
Điện thoại liên lạc:
Thời gian thực hiện:

Mô tả dự án

1. Tên công trình : DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐAM’BRI

2. Chủ đầu tư : Công ty CP Thủy điện Miền Nam

3. Đơn vị tư vấn giám sát : Cty CP TVXD Thủy lợi II

4. Vị trí công trình : Huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

5. Nhiệm vụ công trình :

-  Cung cấp điện năng lên lưới điện quốc gia.

-  Ngoài ra vào mùa kiệt công trình còn bổ sung nguồn nước tưới cho hạ lưu và tham gia điều tiết nguồn nước làm tăng thêm sản lượng cho thủy điện Đồng Nai 8 và Trị An. Đồng thời dự án còn tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, phát triển du lịch trong khu vực.

6. Các thông số kỹ thuật chủ yếu :

Đặc trưng lưu vực :

- Diện tích lưu vực                               : 215 km2

- Chiều dài sông chính                         : 33.2 km

- Độ rộng trung bình lưu vực                : 6.50 km

- Dòng chảy trung bình năm Qo 11.64 m³/s

- Lượng mưa trung bình nhiều năm Xo   : 2649 mm

- Tổng lượng dòng chảy năm Wo          : 367 * 106

Hồ chứa:

- Mực nước dâng bình thường                : 614.0 m

- Mực nước chết                                  : 590.0 m

- Diện tích nước hồ (với MNDBT)           : 279 ha

- Dung tích toàn bộ hồ chứa                 : 56.3*106m3

- Dung tích hữu ích (Whi)                     : 45.9*106m3

- Dung tích chết                                  : 10.4*106m3

Cột nước phát điện :

- Cột nước lớn nhất Hmax                  :   419.4 m

- Cột nước nhỏ nhất                           :  192.3 m

- Lưu lượng đảm bảo Q90%                :  5.04 m³/s

- Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy        :  22.7 m³/s

Chỉ tiêu năng lượng :

- Công suất đảm bảo Nđb 17.1 MW

- Công suất lắp máy NLM 75.0 MW

- Điện lượng trung bình nhiều năm Eo   :  338*10kWh6

- Số giờ sử dụng NLM (h)                      :  4509 giờ

Cấp công trình CT cấp II

Đập dâng nước :

- Đập chính (Đập Bê tông)

- Cao trình đỉnh đập                              :  616.0 m

- Chiều dài đỉnh đập                              :  216.0 m

- Chiều rộng đỉnh đập                           :    6.50 m

- Đập phụ (Đập đất hai khối)

- Cao trình đỉnh đập                              :   616.0 m

- Chiều dài đỉnh đập                             : 326.0 m

- Chiều rộng đỉnh đập                            :   10.0 m

Đập tràn

- Cao trình đỉnh đập                            :     616.0 m

- Chiều rộng tràn                                :   38.0 m

- Cao trình ngưỡng tràn                        :    604.0 m

- Số khoang tràn                                :    3

- Chiều rộng khoang tràn                     :  9.0 m

Cửa lấy nước

- Chiều rộng khoang cửa                     :  3

- Cao trình ngưỡng cửa                        :    583.5 m

Tháp điều áp : kiểu bề trên

- Đường kính trong bể trên                  :   12.0 m

- Chiều cao bể trên                            :    13.5 m

- Đường kinh trong giếng                     :    4.0 m

Đường ống ngầm áp lực

- Đường kính trong hầm đứng             :  3.0/2.6 m

- Kích thước mặt cắt (b*h/D)              :   3*3.4/2.6 m

- Tổng chiều dài                                 :     1335.0 m

Nhà máy thuỷ điện (Loại hở)

- Số tổ máy & công suất                    : 2x75 (tổ x MW)

- Loại tua bin (Prancis trục đứng)

- Kích thước NM (B*L*H*h)m - (40x28.3x26.1*15.7)m

Trạm phân phối 110KV

- Kiểu                                               :    hở

- Kích thước dài * rộng                        :  88*42m

Khối lượng công tác chính

- Đào đất, đá                                   :   2.656*10³m³

- Đắp đất đá                                     :   713*10³m³

- Bê tông các loại                              :   163*10³m³

- Cốt thép                                         :    3.740 tấn

- Thiết bị thủy công                            :  2.226 tấn

- Thiết bị thủy lực & thiết bị điện         :   75 MW

Tiến độ thi công :

- Khởi công                                     :      2008

- Hoàn thành                                   :     2010

7. Giá trị tư vấn giám sát thi công : 5.726.000.000đ

8. Tổng dự toán 1.798.310.000.000đ

Bài mới hơn
Bài cũ hơn